Curtin Singapore
Curtin Singapore

Ngành học

Chương trình Dự bị Đại học

Chương trình Đại học

Ngành đơn

Ngành kép

 Chương trình Sau Đại học

Các khóa chuyên ngành được khai giảng 3 học kì trong một năm vào tháng 3, 7 và 11

Điều kiện đầu vào

 

LỊCH KHAI GIẢNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH (2013)

NĂM HỌC HỌC KÌ NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC
2013 Học kỳ 1 04/03/2013 28/06/2013
2013 Học kỳ 2 15/07/2013 25/10/2013
2013 Học kỳ 3 11/11/2013 14/02/2014

Lịch khai giảng của năm học 2013 cho các chương trình Anh ngữ

Anh văn tổng quát: 2/1; 13/2; 18/3; 22/4; 27/5; 1/7; 5/8; 16/9; 21/10 va 25/11

Anh văn chuyên ngành: 13/2; 22/4; 1/7; 16/9 va 25/11

Khóa luyện thi IELTS: TBC

YÊU CẦU TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

Học sinh nếu chưa có IELTS/TOEFL thì có thể tham gia các bài kiểm tra tiếng Anh như sau: